Vad gör en elektriker?

Elektriker är inte ett lika gammalt yrke som till exempel snickare och det kan man ju fatta utan någon högre iq! Jo, för det har inte funnits elektricitet så väldigt länge egentligen, det var på 1800-talet som elektrisk ström första gången användes och dem som uppfann det kan man kalla för den första elektrikern i världshistorien. En god vän arbetar som elektriker i Trollhättan och han har berättat en del för mig vad det är han ägnar sig åt när han jobbar och det ska jag prata med er om idag. En elektriker har många arbetsuppgifter, till exempel åker de till sina kunder och installerar elektrisk belysning, eluttag i husväggar, källare och så vidare. De kan också hjälpa människor att åtgärda problem med andra elektriska apparater hemma eller på jobbet. Till exempel lampor som inte släcks när du stänger av strömbrytaren eller kanske du har köpt en ny tv men den verkar inte passa in i din väggenhet? Då behöver du en elektriker!

Det finns dem som arbetar på vår landsbygd och som vi i lokalbefolkningen kallar telefonelektriker eftersom de hjälper människor att få telefonledningar, i dag mest kablar i marken nedlagda till sina hus utan att behöva bry sig om att göra alla tekniska saker själva. Det är verkligen smarta killar eftersom ett felsteg kan förstöra allting och ingen på landet eller ingen annan heller för den delen vill vara utan internet. Sedan behövs elektriker som bygger elkraftverk, elnät och så vidare. De arbetar ofta med enorma kablar som transporterar gigawatt elektrisk ström till de platser där den behövs. För att sätta det i perspektiv är en gigawatt 1000 megawatt. Den första elströmmen i vårt land finns mellan Söderhamn och Umeå om jag minns rätt men det finns även i de andra nordiska länderna ungefär samtidigt! Ett mångfacetterat yrke kan man säga!